Persondata politik

Behandling af personoplysninger i shoppen Persondatapolitik
For at du kan handle i webshoppen, har vi brug for følgende oplysninger:

• Adresse
• Postnr. og by
• Tlf. nr.
• E-mailadresse til fakturering
• Kontaktpersons navn
• Kontaktpersons e-mailadresse
• Kontaktpersons tlf. nr. (direkte eller mobil)
• Firmanavn
• Cvr og/eller ean

 Generelt
Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Mama Knows Best ApS/Flagudlejning.dk indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores shop; shop.flagudlejning.dk. Flagudlejning.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger under sidste punkt i dokumentet.

Indsamling af dine personoplysninger
Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Når du besøger shoppen, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, f.eks. din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion. Retsgrundlaget for behandlingen er persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Når du køber en vare på shoppen, indsamler vi de oplysninger om dig, som du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret med det formål at kunne levere de varer du bestiller, samt opfylde vores bogføringsmæssige forpligtelser. Retsgrundlaget for behandlingen er persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Når du kommunikerer med os via mail og mobil, indsamler vi de oplysninger du selv angiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., samt indholdet af din henvendelse. Denne behandling af oplysninger sker med det formål, at vi kan levere den bedst mulige kundeservice. Retsgrundlaget for behandlingen er persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

Modtagere af dine personoplysninger
Når vi skal sende din ordre til dig, sker det via forskellige transportfirmaer, som i den forbindelse får dit navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Disse firmaer er herefter dataansvarlig for disse oplysninger.

Brug af databehandlere
Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af shop. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med disse virksomheder.

Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger, skal vi som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Retten til indsigt
Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om bl.a., hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du bedes sende en skriftlig anmodning til info@flagudlejning.dk sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

Retten til berigtigelse
Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med at du køber et produkt af os.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning af persondata
Såfremt du ikke gør brug af vores shop i en periode på 2 år, vil vi slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Cookies
Vi benytter cookies til at give brugeren den bedste oplevelse på shoppen. En cookie er en fil som bliver gemt i din browser på den enhed du benytter, og kan indeholde hvad end information shoppen lægger i den.

Du kan til enhver tid forhindre at cookies bliver gemt. Som standard er cookies slået til i moderne browsere, som f.eks. Google Chrome, Safari, Microsoft Edge og Firefox. Du skal derfor ikke gøre noget, for at vi kan give dig den bedste oplevelse. Hvis du derimod ønsker ikke at anvende cookies, kan du i din browser finde indstillinger til at slå cookies helt fra. Ulempen ved dette er, at vi ikke længere kan sikre dig den bedste oplevelse, og du vil i nogle tilfælde kunne opleve, at shoppen ikke fungerer optimalt. Se mere under Cookies.

Ændringer i persondatapolitikken
Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på shoppen.

Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for, at fortsætte brugen af shoppen, og dine personoplysninger kan blive slettet, dog med hensyn til krav i regnskabslovgivningen.

Kontaktoplysninger
Mama Knows Best ApS/Flagudlejning.dk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via shoppen. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte: Flagudlejning.dk, Kirkeleddet 540, 3480 Fredensborg Mail: info@flagudlejning.dk, Mobil +45 20933960 

Fortsæt